TRI SPÔSOBY, ABY MECHANIZOVAL KURACIE DRÔTY / ŠESTUHOLNÍKOVÉ DRÔTY, KTORÉKO SILNEJŠIE

1) Pridanie výstužného drôtu (jeden výstužný drôt na 0,5 m)
Zvyčajne pridajte jeden výstužný drôt do sieťoviny so šírkou 1 m.
Pridajte dva výstužné drôty do sieťoviny so šírkou 1,5 m
Pridajte tri výstužné drôty do sieťoviny so šírkou 2,0 m
POZNÁMKA: Počet výstužných drôtov je možné pridať na žiadosť zákazníka.

2) dvojitý okraj
Okraj zdvojnásobte, nasledujúci obrázok je.

3) Nepretržitý zákrut
Kontinuálny krútiaci drôt nemožno ľahko zničiť, pretože je oveľa silnejší ako reverzný zákrut.

news


Čas zverejnenia: 29. decembra 2020